Catch&Release

Vi i Sjøørret på Grensen oppfordrer alle fiskere til å gjenutsette fangsten! Det er selvfølgelig lov å ta med seg matfisk hjem, men mesteparten av fisken vi får på denne tiden av året er ikke matfisk.

Når du melder deg på får du utdelt målebånd i PVC, som fisken legges på for en rask fotogragering, før den kan settes ut igjen. Dersom du er forberedt og tar noen forhåndsregler, blir det mye mer skånsomt for fisken!

Noen nyttige tips:

  • Ta fisken inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.
  • Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket.
  • Bruk håv med knuteløst, småmasket nett. Håven må være stor nok til å romme fisken godt.
  • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
  • Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken etter mål lengden av fisken. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.
  • Ha telefon/kamera lett tilgjengelig slik at du raskt kan dokumentere fangsten.
  • Hold fisken med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
  • Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen.