1. Nasjonale regler for minstemål og fredningssoner gjelder. Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene regler. Minstemål Norge:35cm,  Sverige 45cm. Regelverk Norge   Regelverk Sverige
 2. Fisken skal fotograferes på utlevert målebånd med gyldig årsoblat, og sendes på MMS til +4795071867
 3. Frist for innrapportering er søndag 2.april kl 16.00. Bildet må være mottatt før fristen, for at fangsten skal være gyldig i konkurransen.
 4. K-faktor bedømmes utifra bildet som er sendt inn. Det er konkurranse-juryen som bedømmer bildene, og velger vinnere. Det er også premie til lengste fisk, uavhengig av K-faktor.
 5. Båt er tillat i konkurransen som fremkomst middel og fiskeplatform
 6. Dorging er ikke tillat.
 7. Maks 1 stang pr.deltaker
 8. Lovlig redskap er fiskestang med sluk, spinner, agn eller flue. Maks 1 opphenger.
 9. Mobilnummer fungerer som ID på deltaker. Dersom rapport sendes fra annet nummer, må deltakerens navn/nummer oppgis ved rapportering.
 10. Kun fiskere som har betalt påmeldingsavgift, og registrert sitt mobilnummer er berettiget til å delta.
 11. Fisket starter lørdag 1.april kl 00.01. Innrapportering senest søndag 2. april kl 16.00
 12. Det kan konkurreres i følgende klasser: Barn 0-13 år, Junior 13-18 år, Senior 18 år ->
 13. Premier som trekkes ut blant deltakere, gjelder kun betalende deltakere dersom ikke annet er angitt.
 14. Premier må hentes innen 5 dager, og vil ikke bli sendt pr.post. Premier som trekkes ut blant deltakere, må hentes under premieutdelingen. Premier som ikke blir hentet tilfaller Sjøørret på Grensen/AJFF Halden.
 15. Slik skal bilde være:  Hodet på fisken skal være ved oblat 2023, buken skal være i mot deg og fisken skal ligge på målebåndet. Målebåndet må ligge helt rett. Bildet skal tas rett ovenfra

          Se bilde under hvordan fisken skal ligge.