1. Nasjonale regler for minstemål og frednings soner gjelder. Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene regler. Minstemål Norge:35cm,  Sverige 45cm. Regelverk Norge   Regelverk Sverige
 2. Fisken skal fotograferes på utlevert målebånd med gyldig års oblat, og sendes inn via fangstrapport på www.sjoorret.no
 3. Deltakere kan bli bedt om å sende inn original bilde via mms til en i dommerpanelet, blir det ikke sendt inn original bilde ved forespørsel. Blir fisken underkjent
 4. Frist for innrapportering er søndag 7.april kl: 15.00. Bildet må være mottatt før fristen, for at fangsten skal være gyldig i konkurransen.
 5. K-faktor bedømmes ut i fra bildet som er sendt inn. Det er konkurranse-juryen som bedømmer bildene, og velger vinnere. Det er også premie til lengste fisk, uavhengig av K-faktor.
 6. Båt er tillat i konkurransen som fremkomst middel og fiske plattform
 7. Dorging er ikke tillat.
 8. Maks 1 stang pr. deltaker
 9. Lovlig redskap er fiskestang med sluk, spinner, agn eller flue. Maks 1 opphenger.
 10. Mobilnummer fungerer som ID på deltaker. Dersom rapport sendes fra annet nummer, må deltakerens navn/nummer oppgis ved rapportering.
 11. Kun fiskere som har betalt påmeldingsavgift, og registrert sitt mobilnummer er berettiget til å delta.
 12. Fisket starter lørdag 6.april  Innrapportering senest søndag 7. april kl 15.00
 13. Det kan konkurreres i følgende klasser: Barn 0-13 år, Junior 13-18 år, Senior 18 år ->
 14. Premier som trekkes ut blant deltakere, gjelder kun betalende deltakere dersom ikke annet er angitt.
 15. Premier må hentes innen 5 dager, og vil ikke bli sendt pr. post. Premier som trekkes ut blant deltakere, må hentes under premieutdelingen. Premier som ikke blir hentet tilfaller Sjøørret på Grensen/AJFF Halden.
 16. Slik skal bilde være:  Hodet på fisken skal være ved oblat 2024, buken skal være i mot deg og fisken skal ligge på målebåndet. Målebåndet må ligge helt rett. Bildet skal tas rett ovenfra

          Se bilde under hvordan fisken skal ligge.