Regler 2018

 1. Nasjonale regler for minstemål og fredningssoner gjelder. Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene regler. Minstemål Norge:35cm, Iddefjorden 40cm, Sverige 45cm. Regelverk Norge   Regelverk Sverige
 2. Fisken skal fotograferes på utlevert målebånd med gyldig årsoblat, og deretter sendes på e-post til rapport@sjoorret.no eller som MMS til 45474900.
 3. Frist for innrapportering er mandag 2.april kl 14.00. Fisk som er innrapportert etter dette er ikke med i konkurransen.
 4. Klassevinnere kåres etter lengde fra innrapportert bilde, målt fra spordens senter til nesetipp. Dette er juryens vurdering.
 5. Båt med motor er ikke tillat i konkurransen.
 6. Maks 1 stang pr.deltaker
 7. Lovlig redskap er fiskestang med sluk, spinner, agn eller flue. Maks 1 opphenger.
 8. Mobilnummer fungerer som ID på deltaker. Dersom rapport sendes fra annet nummer, må deltakerens navn/nummer oppgis ved rapportering.
 9. Kun fiskere som har betalt påmeldingsavgift, og registrert sitt mobilnummer er berettiget til å delta.
 10. Fisket starter søndag 1.april kl 00.01. Innrapportering senest mandag 2.april kl 14.00
 11. Det kan konkurreres i følgende klasser: Barn 0-13 år, Junior 13-18 år, Senior 18 år ->.
 12. Premiering til beste dame.
 13. Premier som trekkes ut blant deltakere, gjelder kun betalende deltakere dersom ikke annet er angitt.
 14. Premier som ikke er hentet innen 14 dager fra premieutdelingen, tilfaller Sjøørret på Grensen/AJFF Halden.