Regler 2019

 1. Nasjonale regler for minstemål og fredningssoner gjelder. Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene regler. Minstemål Norge:35cm, Iddefjorden 40cm, Sverige 45cm. Regelverk Norge   Regelverk Sverige
 2. Fisken skal fotograferes på utlevert målebånd med gyldig årsoblat, og deretter sendes på e-post til rapport@sjoorret.no eller som MMS til 45474900.
 3. Frist for innrapportering er søndag 14.april kl 16.00. Fisk som er innrapportert etter dette er ikke med i konkurransen.
 4. Klassevinnere kåres etter lengde fra innrapportert bilde, målt fra spordens senter til nesetipp. Dette er juryens vurdering.
 5. Båt med motor er ikke tillat i konkurransen.
 6. Maks 1 stang pr.deltaker
 7. Lovlig redskap er fiskestang med sluk, spinner, agn eller flue. Maks 1 opphenger.
 8. Mobilnummer fungerer som ID på deltaker. Dersom rapport sendes fra annet nummer, må deltakerens navn/nummer oppgis ved rapportering.
 9. Kun fiskere som har betalt påmeldingsavgift, og registrert sitt mobilnummer er berettiget til å delta.
 10. Fisket starter løndag 13.april kl 00.01. Innrapportering senest søndag 14.april kl 16.00
 11. Det kan konkurreres i følgende klasser: Barn 0-13 år, Junior 13-18 år, Senior 18 år ->
 12. Premier som trekkes ut blant deltakere, gjelder kun betalende deltakere dersom ikke annet er angitt.
 13. Premier må hentes innen 5 dager, og vil ikke bli sendt pr.post. Premier som trekkes ut blant deltakere, må hentes under premieutdelingen. Premier som ikke blir hentet tilfaller Sjøørret på Grensen/AJFF Halden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.